Contact Us
Current location:Home > Contact Us

Contact Us

Address2#Road,Daqiao Industrial Zone Jiangdu,Yangzhou,Jiangsu

Tel:+86 514 82178778 86441032

Fax:+86 514 82278778 86441271

Email:mfth301@mf-th.com

Website: www.mf-th.com


Contact us
Address:2#Road,Daqiao Industrial Zone Jiangdu,Yangzhou,Jiangsu
Tel:+86 514 82178778 86441032
Fax:+86 514 82278778 86441271
Email:mfth301@mf-th.com
Website:www.mf-th.com